https://elektrikgypsy.typepad.co.uk > Placebo, Prague 2006

Img_7817c_large
Img_7835_large
Img_7840c_large
Img_7868c_large
Img_7870_large
Img_7877c_large
Img_7895c_large
Img_7906c_large
Img_7911_large
Img_7922c_large
Img_7928_large
Img_7934c_large
Img_7943c_large
Img_7954_large
Img_7957c_large
Img_7962c_large
Img_7969c_large
Img_7977c_large
Img_7989c_large
Img_7995c_large
Img_7997_large